kazino

Depozītu ierobežojumi kazino spēlēs uz naudu

Kazino spēlēs internetā viennozīmīgi svarīga sastāvdaļa ir spēle uz īstu naudu kā īstos kazino. Spēlētāju azarts un motivācija spēlēt nenoliedzami ir balstīts uz iespēju riskēt ar savu naudu, lai, spēlējot izklaidējošu spēli, varētu arī gūt peļņu. Tomēr ikvienam atbildīgam un prestižam kazino ir svarīgi, lai to spēlētāji spēli spēlētu atbildīgi un pozitīvā pieredze, ko viņi Read More

Labākās ekonomika

Labākās ekonomika

 

Bila Makbraida aprēķinātais risks ir vairāk vērsts uz ASV ekonomikas attīstību, jo īpaši nekustamā īpašuma tirgū. Tomēr investīciju banku pētījumi reti kad nonāk pie jautājuma tik ātri vai ļoti,  kā Makbraids sekodatu izplatīšanai un tirgus attīstībai. Ja sekojat ASV makro tendencēm,tas ir blogs, kas pieprasa biežus apmeklējumus.

Read More

Darbības virzieni un to attīstības pamatmērķi

Darbības virzieni un to attīstības pamatmērķi

Īpašu uzsvaru plānots likt:

pētniecībā – uz pētniecībasa paplašināšanu tirgzinības, ražošanas ekonomikas, teritorijas attīstības ekonomiskās vadības un ilgtspējīgas tautsimniecības attīstības analīzes virzienos;

Read More

Kvalitātes un vides aizsardzības nodaļa

Kvalitātes un vides aizsardzības nodaļa

Nodaļas vadītājās kontaktinformācija

Ligita Melece Dr.oec. Nodaļas vadītāja ligita.melece@lvaei.lv 67553546

Nodaļā tiek veikti pētījumi ilgtspējīgas vides un pārtikas attīstības, kvalitātes vadības un ekonomikas virzienā. Īstenoti dažādi ES, LZP un ZM finansētie zinātniskie projekti, kurus var sadalīt šādos blokos:

Read More

Nodaļas vadītājās kontaktinformācija

SAIMNIECĪBU EKONOMIKAS NODAĻA

Nodaļas vadītājās kontaktinformācija

Valda Bratka Dr.oec. Nodaļas vadītāja valda.bratka@lvaei.lv 67167909

Lauku saimniecību ekonomikas daļa

Lauksaimniecības sektora ekonomikas daļa

Read More

Lauksaimniecības ekonomiskā kopaprēķina sagatavošana, Latvijas lauku saimniecību uzskaites datu tīkla un Latvijas tirgus un cenu informācijas sistēmas darbības nodrošināšana

Projekti

2013. gads

2013. gads “Lauku attīstības programmas (LAP) 2007-2013 Nepārtrauktās novērtēšanas sistēmas uzturēšana”
2013. gads “Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai (ZRP) 2007-2013 Nepārtrauktās novērtēšanas sistēmas uzturēšana”

Read More

eiropas projekti

Ieguldījums tavā nākotnē

 

ERAF 2.1.1.3.1.apakšaktivitāte״ Zinātnes infrastruktūras attīstība״ Vienošanās Nr.2011/0042/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/008
Projekta īstenošanas laiks: 01.01.2012.-31.12.2014.

Read More

Atbalsts eksporta veicināšanai

Atbalsts eksporta veicināšanai

 

Latvijas Valsts agrārās ekonomikas insitūts sadarbībā ar LR Zemkopības ministriju aicina Jūs pieteikties dalībai Latvijas kopstendā starptautiskajā pārtikas izstādē Prodexpo 2012, Krievijā, Maskavā un saņemt līdzfinansējumu.

Read More

Lauksaimniecības sarunās baltiešiem līdzīgas nostādnes

Lauksaimniecības sarunās baltiešiem līdzīgas nostādnes

Sanita Upleja Tallinā, Aušra Radzevičūte Viļņā, Aiga Pelāne

Kaut arī katra Baltijas valsts sarunās par lauksaimniecību ar Eiropas Savienību (ES) mēģinās panākt tikai sev nozīmīgas pozīcijas, tomēr dažas nostādnes visām valstīm ir vienlīdz svarīgas

Read More

Papildus online projekti latvija

Papildus Onine projekti Latvijā

 

 PB sadarbības un līdzfinansēts projekts “Lauku politikas ieviešanas pasākumu novērtēšana un rekomendāciju izstrādāšana 
   
 Lauksaimniecības un pārtikas tirgojamie un netirgojamie produkti Eiropas tirgū: iespējas politikas un ražošanas stratēģiju veidošanā 

Read More

1 2