Category: General

eiropas projekti

Ieguldījums tavā nākotnē

 

ERAF 2.1.1.3.1.apakšaktivitāte״ Zinātnes infrastruktūras attīstība״ Vienošanās Nr.2011/0042/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/008
Projekta īstenošanas laiks: 01.01.2012.-31.12.2014.

Atbalsts eksporta veicināšanai

Atbalsts eksporta veicināšanai

 

Latvijas Valsts agrārās ekonomikas insitūts sadarbībā ar LR Zemkopības ministriju aicina Jūs pieteikties dalībai Latvijas kopstendā starptautiskajā pārtikas izstādē Prodexpo 2012, Krievijā, Maskavā un saņemt līdzfinansējumu.

Lauksaimniecības sarunās baltiešiem līdzīgas nostādnes

Lauksaimniecības sarunās baltiešiem līdzīgas nostādnes

Sanita Upleja Tallinā, Aušra Radzevičūte Viļņā, Aiga Pelāne

Kaut arī katra Baltijas valsts sarunās par lauksaimniecību ar Eiropas Savienību (ES) mēģinās panākt tikai sev nozīmīgas pozīcijas, tomēr dažas nostādnes visām valstīm ir vienlīdz svarīgas

Papildus online projekti latvija

Papildus Onine projekti Latvijā

 

 PB sadarbības un līdzfinansēts projekts “Lauku politikas ieviešanas pasākumu novērtēšana un rekomendāciju izstrādāšana 
   
 Lauksaimniecības un pārtikas tirgojamie un netirgojamie produkti Eiropas tirgū: iespējas politikas un ražošanas stratēģiju veidošanā 

Visi LVAEI 1998. gada Projekta nosaukumi

Visi LVAEI 1998. gada – Projekta nosaukumi

 

Apraksts Saimniecību ekonomika un analīze Ekonomikas datu vākšana un pielietošana (saimniecību vadīšanā un Latvijas lauksaimniecības politikas attīstīšanā) (1998)..Ekonomiskās informācijas datu bāzes pilnveidošana un analītisko materiālu izplatīšana lietotājiem (1998).. 

1 2